DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.0 Transitional//EN" > T�RK�YE VI. MERMER VE DO�ALTA� SEMPOZYUMU
 
KAYIT VE KATILIM

Sempozyuma bildirili veya bildirisiz kat�lmak isteyen t�m delegelerin kay�t olmas� gerekmektedir. Kat�l�m �creti 200 YTL olup oturumlara kat�l�m, bildiriler kitab�, ��le yemekleri, kokteyl ve arma�anlar� kapsamaktad�r.
Sempozyumda bildirisini sunan delegelerden kat�l�m �creti al�nmaz.

DUYURU

Sempozyum Programi i�in tiklayiniz.
Kitapta yer alacak bildiriler i�in tiklayiniz.
Resmi yazilar i�in tiklayiniz.

Sempozyum yeri: Oru�oglu Termal Resort